OneS

đơn vị tiên phong trong việc phát triển AI Hub

Chúng tôi tự hào khi là đơn vị Việt Nam đạt chất lượng Quốc tế khi cung cấp sản phẩm AI cho các khách hàng tại nhiều thị trường lớn như Singapore, UAE, Châu Âu và Mỹ.

Get Started

OneS

đơn vị tiên phong trong việc phát triển AI Hub

Chúng tôi tự hào khi là đơn vị Việt Nam đạt chất lượng Quốc tế khi cung cấp sản phẩm AI cho các khách hàng tại nhiều thị trường lớn như Singapore, UAE, Châu Âu và Mỹ.

Get Started

Sản phẩm AI

AI (Artificial Intelligence) nghĩa là trí tuệ nhân tạo, công nghệ này mô phỏng những suy nghĩ và quá trình tiếp thu kiến thức của con người cho máy móc, đặc biệt là các hệ thống máy tính

OneS GPT – Trợ lý AI

Giải pháp Ai có khả năng học dữ liệu do người dùng cung cấp, sau đó tự sáng tạo ra nội dung phù hợp theo yêu cầu.

Xem thêm

OneS Gate – Camera AI

Trung tâm Camera AI – Kiểm soát an ninh ra vào – Phục vụ chấm công không chạm.

Xem thêm

Sản phẩm AI

AI (Artificial Intelligence) nghĩa là trí tuệ nhân tạo, công nghệ này mô phỏng những suy nghĩ và quá trình tiếp thu kiến thức của con người cho máy móc, đặc biệt là các hệ thống máy tính

OneS GPT – Trợ lý AI

Giải pháp Ai có khả năng học dữ liệu do người dùng cung cấp, sau đó tự sáng tạo ra nội dung phù hợp theo yêu cầu.

Các giải pháp khác

Chúng tôi tự hào khi là đơn vị Việt Nam đạt chất lượng Quốc tế khi cung cấp sản phẩm AI cho các khách hàng tại nhiều thị trường lớn như Singapore, UAE, Châu Âu và Mỹ. Dễ dàng sắp xếp ngôn ngữ, cách phát âm, trí nhớ, kiến ​​thức và nhiều thứ khác để tạo ra trải nghiệm kỹ thuật số tốt nhất cho con người.

Callbot

Tổng đài nghe gọi tự động

AI hỗ trợ Tổng đài điên thoại 24/7 ở cả chiều gọi đi và chiều tiếp nhận cuộc gọi.

HIS

Hệ thống quản lý bệnh viện

Chuyển đổi số toàn diện cho các hoạt động vận hành của bệnh viện, phòng khám, gia tăng chất lượng dịch vụ tối đa

DMS

Hệ thống quản lý màn hình

Quản lý màn hình điện tử từ xa, truyền tải thông điệp của thương hiệu tới khách hàng nhanh chóng

QMS

Hệ thống quản lý hàng đợi

Phân phối hàng đợi hiệu quả, giảm thời gian chờ đợi của khách hàng

CRM

Hệ thống chăm sóc khách hàng

Gia tăng Doanh thu và nâng cao trải nghiệm khách hàng hiệu quả

Các giải pháp khác

Chúng tôi tự hào khi là đơn vị Việt Nam đạt chất lượng Quốc tế khi cung cấp sản phẩm AI cho các khách hàng tại nhiều thị trường lớn như Singapore, UAE, Châu Âu và Mỹ. Dễ dàng sắp xếp ngôn ngữ, cách phát âm, trí nhớ, kiến ​​thức và nhiều thứ khác để tạo ra trải nghiệm kỹ thuật số tốt nhất cho con người.

Callbot

Tổng đài nghe gọi tự động

AI hỗ trợ Tổng đài điên thoại 24/7 ở cả chiều gọi đi và chiều tiếp nhận cuộc gọi.

HIS

Hệ thống quản lý bệnh viện

Chuyển đổi số toàn diện cho các hoạt động vận hành của bệnh viện, phòng khám, gia tăng chất lượng dịch vụ tối đa

DMS

Hệ thống quản lý màn hình

Quản lý màn hình điện tử từ xa, truyền tải thông điệp của thương hiệu tới khách hàng nhanh chóng

QMS

Hệ thống quản lý hàng đợi

Phân phối hàng đợi hiệu quả, giảm thời gian chờ đợi của khách hàng

CRM

Hệ thống chăm sóc khách hàng

Gia tăng Doanh thu và nâng cao trải nghiệm khách hàng hiệu quả

Đại lý chính hãng

Khách hàng & Đối tác