Các giải pháp khác

AI là viết tắt của Artificial Intelligence có nghĩa là trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo. Đây là một ngành thuộc lĩnh vực khoa học máy tính (Computer science). Là trí tuệ do con người lập trình tạo nên với mục tiêu giúp máy tính có thể tự động hóa các hành vi thông minh như con người.

Callbot – Tổng đài nghe gọi tự động

AI hỗ trợ Tổng đài điên thoại 24/7 ở cả chiều gọi đi và chiều tiếp nhận cuộc gọi.

Liên hệ

HIS – Hệ thống Quản lýbệnh viện

Trung tâm Camera AI – Kiểm soát an ninh ra vào – Phục vụ chấm công không chạm.

Liên hệ

CRM – Hệ thốngChăm sóc khách hàng

Trung tâm Camera AI – Kiểm soát an ninh ra vào – Phục vụ chấm công không chạm.

Liên hệ

QMS – Hệ thống Quản lýhàng đợi

Trung tâm Camera AI – Kiểm soát an ninh ra vào – Phục vụ chấm công không chạm.

Liên hệ

DMS – Hệ thốngQuản lý màn hình

Trung tâm Camera AI – Kiểm soát an ninh ra vào – Phục vụ chấm công không chạm.

Liên hệ